پس از پرداخت شهریه جهت تکمیل فرم ثبت نام با شماره 66414848 داخلی 104 تماس حاصل فرمایید: نام و نام خانوادگی
: نام پدر
 : استان
 : آدرس ایمیل
 : شماره ملی
: شماره تلفن همراه
: مبلغ قابل پرداخت به ریال
 
ضرورت دوره:
در دنیای امروز برخورداری از مهارت های ارتباطی به ویژه ارتباط کلامی دیگر یک مزیت نیست، بلکه به یک باید تبدیل شده است. به جرأت می توان گفت هیچ حرفه و شغلی نیست که مهارت های ارتباط کلامی در نتایج آن تأثیر مثبت نداشته باشد. از سوی دیگر برای فراگیری هر مهارتی ابتدا می بایست با اصول و مبانی آن آشنا شد که در این دوره اصول و مبانی مهارت فن بیان و سخنوری به صورت کامل تبیین خواهد شد.
اهدف رفتاری دوره:
مهارت آموز پس از گذراندن این دوره می بایست:
با حوزه های موثر بر فن بیان و سخنوری آشنا شود
انواع کلمات دایره واژگانی خود را بشناسد
تکنیک های بیدار کردن کلمات خواب را مورد استفاده قرار دهد
اهمیت بداهه گویی را تشخیص دهد و با مبانی آن آشنا شود
اهمیت مخاطب شناسی را تشخیص دهد و با مبانی آن آشنا شود
با ترس از صحبت در جمع بیشتر آشنا شود و راهکارهای اولیه مقابله با آن را شناخته و با به کارگیری آن ها ترس از صحبت در جمع را کاهش دهد
سر فصل های دوره:
قلمروهای مهارت فن بیان و سخنوری
انواع کلمات در دایره واژگان و کلمات خواب
اهمیت بداهه گویی در فن بیان
مخاطب شناسی و عوامل موثر بر آن
5 واقعیت در رابطه با ترس از صحبت در جمع و راهکارهای مقابله با آن
مخاطبان دوره:
کلیه پرسنل فروش
کلیه پرسنلی که در سازمان خود با مشتری ارتباط دارند
مدیران و سرپرستان
معلمان، مدرسان و اساتید
دانش آموزان و دانش جویان
و کلیه افرادی که ارتباط کلامی را جزو مهارت های کلیدی می دانند و نمی توانند از تأثیر آن در زندگی و کار خود چشم پوشی کنند.
ویژگی های منحصر به فرد دوره:
شرکت کنندگان در این دوره در مدت زمان کوتاهی با ابعاد و زوایای مختلف مهارت فن بیان و سخنوری آشنا می شوند.
مدت دوره و تعداد جلسات:
3 ساعت آموزش نظری طی یک جلسه